จี พี เอ หรือระบบนำทางผ่านดาวเทียม เป็นเทคโนโลยีสำคัญของยุคนี้และถูกใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งใช้ติดตามการเคลื่อนที่ของคน ยานพาหนะ หรือสิ่งของ จีพีเอส สามารถระบุตำแหน่งปัจจุบันของสิ่งต่างๆได้อย่างแม่นยำทั่วโลก อีกทั้งยังสามารถเป็นอุปกรณ์นำทางในรถยนต์ เรือ หรือพาหนะชนิดอื่นๆกันอย่างแพร่หลาย หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า จีพีเอส แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามระบบการใช้งานคือ

1 . ระบบนำทาง นิยมใช้ในรถยนต์ส่วนบุคคล และพาหนะอื่นๆ หรือแม้แต่ในอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของเราเอง

  1. ระบบติดตาม นิยมใช้ในการติดตามยานพาหนะต่างๆ เพื่อดูว่าขับออกนอกเส้นทางหรือไม่ นิยมใช้ในธุรกิจปรเภท Logistic

โดยปัจจุบัน จีพีเอส ได้รับความนิยมอย่างมากในธุรกิจการขนส่งและในชีวิตประจำวันของเรา จีพีเอส ถูกใช้งานในรูปแบบต่างๆเช่น  การกำหนดพิกัด การทำแผนที่การสำรวจพื้นที่ และ การนำทาง ซึ่งรับความนิยมอย่างกว้างขวาง มีหลากหลายแบบและถูกประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการวางผังสำหรับการจัดส่งสินค้าการนำไปใช้ในขบวนการยุติธรรม การติดตามบุคคล การกีฬา ใช้ในการฝึกฝนเพื่อวัดความเร็ว ระยะทาง หรือคำนวนแคลลอรี่ที่เผาผลาญ การควบคุมหรือติดตามยานพาหนะ เพื่อให้ทราบว่ายานพาหนะอยู่ที่ใด มีการเคลื่อนที่หรือไม่ มีการแจ้งเตือนให้กับผู้ติดตามเมื่อมีการเคลื่อนที่เร็วกว่าที่กำหนดหรือออกนอกเส้นทาง ช่วยคำนวนเวลาและเส้นทางในการขนส่ง ทำให้สามารถวางแผนการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ช่วยประหยัดต้นทุนในการขนส่งได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้ในการป้องกันการโจรกรรมและติดตามทรัพย์สินคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นยานพาหนะที่ขนส่งสิ่งของสำคัญที่มีมูลค่า อีกทั้งยังสามารถช่วยป้องกันการทุจจริตในระกว่างการขนส่งได้อีกด้วย จีพีเอส ยังนำไปใช้ติดในรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการโจรกรรม ซึ่งในปัจจุบันมี จีพีเอส ประเภทนี้จำหน่ายกันอย่างแพร่หลายตามท้องตลาด นอกจากนั้น จีพีเอส ยังนิยมอย่างมากในผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ โดยเฉพาะผู้ให้บริการเรียกแท๊กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่น เพราะ จีพีเอส สามารถแสดงระยะทางและคำนวนเวลาการเดินทางมารับผู้โดยสารได้อย่างแม่นยำ และยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสายแท๊กซี่อีกทางหนึ่ง จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยี จีพีเอส มีความแม่นยำสูงและมีประสิทธิภาพตามการใช้งานประเภทต่างๆ

ประโยชน์ของ จีพีเอสมีมากมายหลากหลาย ขึ้นกับว่าเราจะประยุกต์ใช้จีพีเอสในชีวิตประจำวันหรือในธุรกิจของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร อีกทั้งอุปกรณ์จีพีเอสยังสามารถหาซื้อได้อย่างง่ายดายในท้องตลาด และมีให้เลือกหลากหลายรุ่นหลากหลายราคา ตามประเภทการใช้งานที่ต้องการที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้อีกด้วย จีพีเอสจึงเป็นเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามและสามารถช่วยให้ชีวิตสะดวกขึ้น ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น